Välkommen till Belaxa

det lilla konsultföretaget med de stora resurserna!

Vi erbjuder konsulttjänster inom bl a kvalitets- och miljöledningssystem, miljötillstånd- och miljöanmälningsärenden, personal- och arbetsmiljöfrågor, miljöutredningar, projektledning, produktionsekonomi, logistik m.m. 

Nytt från 2013: Registrering av kosmetiska och hygieniska produkter till EU-kommissionens centrala databas. Vi tillhandahåller även utbildningar av mycket varierande art.

Ta er tid att se igenom vårt utbud. Det kan bespara dig och ditt företag mycket svett och tårar.

Vår affärside är att tillhandahålla tjänster avseende konsultativ rådgivning och utbildning inom verksamhetsledning till små som stora organisationer i Sverige.
Med verksamhetsledning avses allt som görs för att säkerställa bra produkter, dvs varor och tjänster samt leverantörsförhållande, produktionsekonomi, logistik, kundförhållande, yttre miljö, arbetsmiljö och personal. Det innebär allt som görs i organisationen eller företaget från ax till limpa.

Vi på Belaxa!

Belaxa AB, det lilla konsultföretaget med de stora resurserna!

Företaget bildades 1994 och registrerades i Tingsryd som låg centralt och är en bra utgångspunkt för det marknadsområde som vi ville täcka och serva med våra specialkunskaper. Företaget verkar i Tingsryd med konsultuppdrag i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, men vi utför även uppdrag i andra delar av Sverige.

Vi har breda praktiska och teoretiska kunskaper inom ett flertal områden och branscher. Är det något vi inte har kompetens att utföra, så löser vi detta genom vårt stora nätverk av specialister och kan därmed erbjuda våra kunder full service inom de flesta områden.

Vi har ett etablerat nätverk av leverantörer inom våra fem affärsområden, KonsultationRevisionUtbildning, och Informationssäkerhet/Datakommunikation Exempel på utförda tjänster hittar du under referenser, där vi har samlat de företag som på ett eller annat sätt har utnyttjat någon eller några av våra tjänster.

Som leverantörer är vi pålitliga, ärliga, lyhörda, flexibla och prisvärda. Vi är problemlösare, vi kommer inte med problemen, vi löser dem. Vi är jordnära med ”sunt bondförnuft”.