Välkommen till Belaxa AB

2014年春夏新作 グッチ 財布

 Vi erbjuder konsulttjänster inom bl a kvalitets- och miljöledningssystem, miljötillstånd- och miljöanmälningsärenden, personal- och arbetsmiljöfrågor, miljöutredningar, projektledning, produktionsekonomi, logistik m.m. Nytt från 2013: Registrering av kosmetiska och hygieniska produkter till EU-kommissionens centrala databas. Vi tillhandahåller även utbildningar av mycket varierande art.

Ta er tid att se igenom vårt utbud. Det kan bespara dig och ditt företag mycket svett och tårar.

Vår affärside är att tillhandahålla tjänster avseende konsultativ rådgivning och utbildning inom verksamhetsledning till små som stora organisationer i Sverige.
Med verksamhetsledning avses allt som görs för att säkerställa bra produkter, dvs varor och tjänster samt leverantörsförhållande, produktionsekonomi, logistik, kundförhållande, yttre miljö, arbetsmiljö och personal. Det innebär allt som görs i organisationen eller företaget från ax till limpa.

Vi på Belaxa!