Här följer ett urval av våra utbildningar...

• Utbildning i interna kvalitetsrevisioner

• Utbildning i interna miljörevisioner

• Utbildning i leverantörsbedömning

• Utbildning i projektledning

• Utbildning i kvalitetssäkringsprinciperna

• Utbildning i miljöledningsprinciperna

• Utbildning i Arbetsmiljöledningsprinciperna

• Utbildning i arbetsmetodik vid CE-märkning

• Utbildning i "Ledningssystem för kvalitet" ISO 9001:2000

• Utbildning i "Ledningssystem för miljö" ISO 14001_1996

• Utbildning i "Systematiskt arbetsmiljöarbete" AFS 2001:1

• Utbildning i HACCP

• Utbildning i FMEA

• Utbildning i SPS

• Utbildning i dokument- och datastyrning

• Utbildning i arbetsmiljölagstiftningen

• Utbildning i ledarskap för ledningsgrupper

• Utbildning i strategisk analys

• Utbildning i målstyrning

• Utbildning i svetsning (både praktiskt och teoretiskt)

• Utbildning i ritningsläsning inklusive form- och lägestoleranser

• Utbildning i ledarskap för ledningsgrupper

• Allmän utbildning i miljökunskap

 

Kom gärna med förslag på utbildningar, så tar vi fram dem.

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta någon av följande:

Peter Löfström, VD och chef för affärsområde – Utbildning