CV Peter Löfström
Senast uppdaterad 2009-12-02

Arbetslivserfarenhet

• Import och marknadsföring solfångarsystem Vatten & Luft AB
• Regionchef Atlas System AB
• Försäljningschef Atlas System AB med dotterbolag Ekdahlverken AB
• Vice VD och platschef Atlas System AB och Ekdahlverken AB
• VD/ägare Atlas System AB
• VD Cumwex Group AB
• Konsult för Kreativ Utveckling (projekt inom kompetenshöjning och utveckling av företag i Lessebo Kommun
• VD/Konsult Belaxa AB, Projektledare, Kvalitetsledningssystem, Miljöledningssystem och Arbetsmiljöledningssystem
• Kvalitets och Miljöansvarig Balco AB
• VD/Konsult Belaxa AB, Projektledare, Kvalitetsledningssystem, Miljöledningssystem och Arbetsmiljöledningssystem.

Utbildningar

• Gymnasieekonom
• Sälj och säljledarutbilningar
• IFL Managementskola
• Interna kvalitetsrevisioner Belaxa AB
• Kvalitetsansvarig PBL N och K