CV Niklas Eliasson
Senast uppdaterad 2012-09-19

Enkelt CV för Niklas Eliasson

2004—: Teknisk konsult i egen näringsverksamhet
2010- 2011: Miljö— och säkerhetssamordnare, Region Skåne
2002- 2010 : Miljö- och kvalitetsansvarig, Hörviks Rökeri AB
1988-2002: Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sölvesborgs kommun
1992-1994: Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Simrishamns kommun
1989-1992: Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sölvesborgs kommun
1988-1989: Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Bromölla kommun
1985-1988: Miljö- och hälsoskyddslinjen, Umeå Universitet (examensår 1988)

Efter examen från miljö- och hälsoskyddslinjen vid Umeå Universitet 1988, arbetade jag i 14 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i framför allt Sölvesborgs kommun med självständigt utredningsansvar inklusive diarieföring, från inspektion via upprättande av delegationsbeslut eller beslutsförslag och föredragande i miljönämnden, till uppföljning av beslut.

Med stöd av min breda erfarenhet och kompetens från självständigt arbete med operativ tillsyn enligt bland annat livsmedelslag och miljöbalken, kan jag snabbt tolka gällande krav som inspektörer och omgivning ställer på företagen och har därmed lätt att snabbt identifiera och tillgodose företagarens behov av stöd i dessa frågor.

Efter åren som inspektör har jag bland annat haft huvudansvaret för framtagande, vidmakthållande samt vidareutveckling av ett komplett ledningssystem för verksamheten på bland annat Hörviks Rökeri 2009 AB vilket även inkluderade företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Hörviks Rökeri 2009 AB är certifierade mot krävande ISO-standarder gällande såväl kvalitetsledning, matsäkerhet som miljöledning. Upprätthållande av ISO—relaterade certifikat kräver konstant lagefterlevnad, kontinuerligt förbättringsarbete samt utveckling av organisationen och verksamheten.

Arbetet inom såväl offentlig som privat sektor har sammantaget resulterat i ett vittomspännande kontaktnät i myndighets-Sverige.

Jag har alltid haft mycket lätt för att uttrycka mig i tal och skrift. Arbetet som inspektör kräver en höggradig integritet och att varje beslut eller förslag ska vara tydligt, ha fullt lagstöd samt vara väl underbyggt. Detta har bland annat kommit till uttryck i utarbetade underlag inför ledningens genomgång och dess protokoll. Enligt tredjepartsrevisor och tillsynsmyndighet saknar protokollen motsvarighet bland andra företag vad gäller tydlighet, språklig behandling samt öppenhet i beredningen av integritetskrävande eller svårbemästrade frågor. Detsamma gäller vid alla former av kontakter med myndigheter och vid hantering av inkommande klagomål från konsumenter eller brukare. Detta är ett resultat av mångårig kontakt med allmänheten och att snabbt kunna läsa av den enskildes behov och sätta in detta behov i rätt sammanhang.

Parallellt med ansvaret för olika verksamhetsledningssystem har jag sedan 2004 framgångsrikt bedrivit näringsverksamhet i form av enskild firma. Inriktningen är konsultstöd åt mindre och medelstora företag i deras arbete med tillståndsärenden, myndighetskontakter samt utarbetande av verksamhetsledningssystem för styrning av kvalitet, produktsäkerhet och miljöledning. I detta arbete ingår som en naturlig del även kompetensutveckling och utbildning av kunders anställda och intressenter inom nyss nämnda områden.