CV Hans Lindblad
Senast uppdaterad: 040617

Arbetslivserfarenhet

• Ritare/Konstruktör
• Ombudsman/ Regionchef, SIF Karlshamn
• Konsult/utbildare - personalfrågor Konsult/utbildare – arbetsrätt
• Konsult/utbildare - arbetsmiljö
• Projektledare/revisor/konsult/utbildare - miljöledningssystem
• Miljöutredningar
• Konsult tillstånds och anmälningsfrågor mm - miljöbalken


Utbildningar


• Arbetsmarknadsteknik med personaladministration, 60 poäng.
• Arbetsmiljöfrågor, 20 poäng.
• Utbildning för ISO 14001 och Emas, STF
• Utbildning – miljöutredning, STF
• Miljörevisorutbildning, STF och Belaxa AB
• Projektledning, Belaxa AB
• Tillståndsprövning och MKB, STF
• Projektledarutbildning