CV Christian Ahrberg
Senast uppdaterad: 010516

Arbetslivserfarenhet

• Styrelseledamot i två företagsstyrelser utöver Belaxa AB
• Delägare och styrelseledamot i Belaxa AB
• Startade och utvecklade Belaxa AB
• Kvalitetsingenjör på K11-Gruppen SYD AB
• Produktionstekniker och beredare på ABB Automation AB
• Revisionsledare - Kvalitetsledningssystem
• Revisor - Kvalitetsledningssystem. Leverantör till DNV Certification AB
• Projektledare/Revisor/Konsult/Utbildare - Kvalitetsledningssystem,
• Miljöledningssystem och Arbetsmiljösystem
• Projektledare
• Marknadsföring
• Strategisk planering
• Förhandlingar
• Avtal
• Kalkylering, försäljning


Utbildningar

• Grundutbildning - Miljö, Gefo
• Projektledarutbildning
• Revisorsutbildning - kvalitetssystem, SIS Certifiering AB
• SPS-utbildning, Belaxa AB
• Civilingenjörsexamen i maskinteknik, 180 poäng, Lunds Tekniska Högskola
• Examensarbete i ämnet "Kvalitetsbristkostnader" på Ericsson Components AB
• Presentationsteknik, Lunds Tekniska Högskola
• Ingenjörsexamen på maskinlinjen, Österängskolan/Hässleholm Tekniska skola