NYHET!

 

Nu kan BELAXA AB erbjuda hjälp med den obligatoriska registreringen av kosmetiska och hygieniska produkter till EU-kommissionens centrala databas Cosmetic Products Notification Portal, CPNP. Vi kan också hjälpa till med att ta fram korrekt märkning av dessa produkter.

 

Enligt den nya kosmetikaförordningen ska alla kosmetiska och hygieniska produkter på marknaden utan undantag anmälas till EU-kommissionens centrala databas Cosmetic Products Notification Portal, CPNP, Anmälningsskyldighet till EU:s kosmetikaregister gäller för ansvarig person (normalt en juridisk person i form av ett tillverknings- eller importföretag) och de distributörer som på eget initiativ översätter märkning för att uppfylla nationella språkkrav. 

 

Kontakta oss gärna för hjälp med registreringen!

Vi erbjuder konsultativ rådgivning inom...

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta någon av följande:

Christian Ahrberg, Chef för affärsområde – Konsultation

Peter Löfström, VD